Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Microdynerus exilis (Herrich-Schäffer,1839)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: osowate - Vespidae

Microdynerus exilis
Morfologia: Długość ciała 4-6,5 mm. Ciało czarne, nieco walcowate w zarysie. Nadustek czarny u samicy, białożółty u samca. Na tylnej krawędziach tergitów 1 i 2 żółtobiałe przepaski. 1 tergit u samicy grubo punktowany. Golenie u nasady żółte, w części apikalnej (przy stopach) zaczernione. Czułki u samców czarne, nasadowe człony od spodu żółte.

Biologia: Czas lotu: maj - sierpień. Pokarm: nektar, pyłek. Dla larw samice znoszą głównie larwy ryjkowców.

Występowanie: Skraje lasów, parki, ogrody, łąki, ugory, polany, zręby. Rzadki.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b