Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nastrosz lipowiec - Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: zawisakowate - Sphingidae

Nastrosz lipowiec
Nastrosz lipowiec
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł waha się między 50-75 mm. Przednie skrzydła barwy zielonkawej do ochrowych i lekko wcięte. Skrzydła tylne żółtawe.

Biologia: Aktywny wieczorem. Dzień spędza w podszycie na korze drzew. Samica składa zielonkawe jaja na spodzie liści lip, wiązów, olsz, brzóz, klonów, jesionów, dębów bądź innych drzew. Po dwóch tygodniach wylęgają się zielone gąsienice, które po okresie żerowania przepoczwarzają się w ziemi w brązowoczarnych, matowych kokonach. W Europie środkowej i północnej motyl wydaje jedno pokolenie (od końca kwietnia do końca czerwca). Na południu Europy wydaje także drugie pokolenie (od VIII do X).

Występowanie: Należy do gatunków często spotykanych.


gm. Kołobrzeg: Zieleniewo: na ścieżce rowerowej