Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Niejawiec - Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: czarnuchowate - Tenebrionidae

Niejawiec
Morfologia: Długość 4,5-7 mm. Czarny, błyszczący o przedpleczu szerszym od pokryw u samców i równym szerokości pokryw u samic. Nogi cienkie i długie.

Biologia: Czas lotu: od wiosny do jesieni, najczęściej w czerwcu i lipcu. Pokarm: martwa materia organiczna; tylko sporadycznie zielone części roślin. Wykazują dużą ruchliwość podczas ciepłych dni i przy słonecznej pogodzie bardzo szybko przebiegają od kryjówki do kryjówki, przypominając kształtem i ruchem niektóre gatunki z rodziny biegaczowate. Larwy odbywają rozwój w glebie; przepoczwarczenie następuje w maju.

Występowanie: Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na suchych, nasłonecznionych miejscach piaszczystych pokrytych niską, skąpą roślinnością. Znajdowany pod kamieniami, w powierzchniowej warstwie gleby, pod szczątkami roślin, płożącymi się na ziemi roślinami.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 91
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


gm. Kołobrzeg: Zieleniewo: piaszczyste brzegi Parsęty
gm. Ustronie M.: H. Szołtys 1996