Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Omomiłek - Silis ruficollis (Fabricius, 1775)

Rząd: prostoskrzydłe - Orthoptera
Rodzina: szarańczowate - Acrididae

Omomiłek - Silis ruficollis
Morfologia:

Biologia: Spotykany w Polsce niżowej i wyżynnej od maja do sierpnia; w górach nie występuje.

Występowanie: Występuje na wilgotnych i bagnistych miejscach, torfowiskach, pobrzeżach jezior i kałuż. Spotykany na krzewach i drzewach oraz na kwitnących roślinach zielnych. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju.

Literatura:
- Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności - http://www.ksib.pl/


Kołobrzeg: P. Tykarski 1987