Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Omomiłek - Silis ruficollis (Fabricius, 1775)

Rząd: prostoskrzydłe - Orthoptera
Rodzina: szarańczowate - Acrididae

Omomiłek - Silis ruficollis
c [ Crudosilis ruficollis ]
Morfologia: Długość: 6-7,5 mm. Nogi czarne z czerwonawą częścią piszczelową, czasami nogi są prawie całkowicie czerwonawe. Głowa czarna. Pronotum czerwony i szerszy niż dłuższy, przednie kąty zaokrąglone, tylne prostokątne lub ustawione pod kątem. Części środkowe i tylne pronotum są mocno pomarszczone. Pokrywy czarne, owłosione.

Biologia: Występuje od maja do sierpnia na wilgotnych i bagnistych miejscach, torfowiskach, pobrzeżach jezior i kałuż. Spotykany na krzewach i drzewach oraz na kwitnących roślinach zielnych. Zarówno larwy, jak i dorosłe żyją jako drapieżniki.

Występowanie: W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Gatunek rzadki.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: J.M. Gutowski 20.VIII.1987