Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Oodes helopioides (Fabricius, 1792)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biegaczowate - Carabidae

Oodes helopioides
Morfologia:

Biologia: Zasiedla wilgotne, głównie gliniaste gleby na pobrzeżach stojących, słodkich wód, spotykany niekiedy na torfowiskach, żyje w bliskim sąsiedztwie wody, szczególnie na miejscach silnie ocienionych.

Występowanie: Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie.

Czerwona lista owadów ; kategoria VU - narażony

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Brzeg rz. Parsęta (O. Aleksandrowicz, 2010), Solne Bagno (O. Aleksandrowicz, 2010)