Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Oprzędzik szary - Sitona gressorius (Fabricius 1792)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Oprzędzik szary
Morfologia: Ciało długości 10 mm. Cechą charakterystyczną jest biała, wyraźnie zaznaczona kreska, biegnąca od końca głowy, przez środek przedplecza, do przedniego fragmentu pokryw. Ryjek grubawy, zwłaszcza w końcowej części, zaś jego czułki skierowane do przodu.

Biologia: Jako rośliny żywicielskie są podawane: żarnowiec miotlasty, seradela drobna oraz wszystkie gatunki łubinów. Imagines spotykano na roślinach od kwietnia do listopada. Samice składają jaja od połowy maja do połowy czerwca. Larwy początkowo wdrążają się w bulwki korzeniowe, larwy starsze żerują na powierzchni korzenia. Przepoczwarczenie następuje w glebie.

Występowanie: Pochodzi z południa Europy. Dopiero niedawno (1978-1991) stwierdzono w sposób pewny występowanie tego gatunku na kilku stanowiskach w Polsce. Występuje głównie na terenach otwartych - poławiano go na polach, suchych i ciepłych zboczach i skarpach, miejscach ruderalnych, wrzosowiskach, torfowiskach wysokich i w dołach po wybranym piasku i żwirze.


Kołobrzeg: Pospolity wszędzie