Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Osa leśna - Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: osowate - Vespidae

Osa leśna
Osa leśna
Morfologia: Królowa 15-19 mm, robotnice 12-16 mm, samce 14-16 mm długości. Ubarwienie ciała typowe dla większości os. Między nasadami żuwaczek a dolnymi brzegami oczu dobrze wykształcone, wyraźne policzki - cecha diagnostyczna dla całego rodzaju. Nadustek żółty z maleńką czarną plamką po środku. Skroń żółta w górnej, czarna w dolnej części. Tergity silnie owłosione.

Biologia: Czas lotu: maj - wrzesień. Pokarm: nektar, spadź, pyłek, soki roślinne, owoce, owady, słodycze. Larwy entomofagiczne. Gniazda zakłada w dziuplach, ptasich budkach lęgowych, w spróchniałych pniach, itp.; także w budynkach. Tylko okazjonalnie w ziemi.

Występowanie: Tereny leśne, zakrzewienia, tereny ruderalne; odwiedza kwietne łąki.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las