Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Oskardzik korzeniowy - Liophloeus tessulatus (Müller, 1776)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Oskardzik korzeniowy
Morfologia: Długość ciała 7-11 mm. Ryjek krótki i szeroki. Ciało zwarte, pękate. Ubarwienie pokryw i przedplecza szarożółtawe. Pokrywy ciemno cętkowane. Nielotny.

Biologia: Czas lotu: koniec kwietnia - początek lipca. Apogeum pojawu w maju i czerwcu. Imagines i larwy żerują na mikołajkach polnych, lubczykach, ostach, świerząbkach, arcydzięgielach, podagrycznikach i innych selerowatych

Występowanie: Zarośla, skraje lasów, polany, łąki, ugory, przydroża, brzegi zbiorników wodnych (zwłaszcza płynących), ogrody, parki, murawy kserotermiczne. Pospolity.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 98c
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Solne Bagno, (Ł. Łazarski, 13.V.2010)