Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Otrupek - Byrrhus pustulatus (Forster J.R., 1771)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: otrupkowate - Byrrhidae

Otrupek
Morfologia: Ciało bardzo wypukłe, ewidentnie kuliste. Ubarwienie pozwalające upodobnić się do odchodów zajęcy, królików, kóz itp. Czułki z wyraźną buławką. Zaniepokojone otrupki udają martwe.

Biologia: Czas lotu: od wiosny do jesieni; pokarm: mchy - larwy żerują na korzeniach, imagines na częściach nadziemnych. Poławiany wśród mchów na poboczach dróg, pobrzeżach lasu, rzadziej w głębi lasu, w górach pod płatami mchów, kamieniami i na murawach naskalnych.

Występowanie: W Polsce dość pospolity na całym obszarze.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Solne Bagno - torfowisko słonawe (24.VI.2010 - Ł. Łazarski)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las