Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Pazik brzozowiec - Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: modraszkowate - Lycaenidae

Pazik brzozowiec
Pazik brzozowiec
[ Ogończyk brzozowiec ]
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł 32-38 mm. Wierzch skrzydeł ciemnobrązowy z nerkowatą pomarańczową plamką; motyle niechętnie rozkładają skrzydła. Spód skrzydeł jaskrawopomarańczowy u samicy i żółtopomarańczowy u samca. Na tylnym skrzydle wyraźny ogonek. Gąsienica zielona.

Biologia: Czas lotu: lipiec - październik. Gąsienice głównie w maju. Pokarm: nektar. Gąsienice żerują zwykle na śliwie domowej i tarninie, pożerając pąki, kwiaty i liście; rzadziej wybierają głóg i czeremchę, oraz brzozę. Występuje jedno pokolenie. Zimują jaja, składane na czubkach pędów lub też grubszych gałązkach roślin żywicielskich. Gąsienice przepoczwarczają się na ziemi.

Występowanie: Skraje lasów, zarośla, ogrody, sady, parki. Pospolity, ale nieczęsto obserwowany, ponieważ najchętniej przebywa wysoko w koronach drzew, lub przy wierzchołkach krzewów.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: J. Buszko,1997
gm. Ustronie M.: Bagicz: zadrzewienia przy drodze betonowej wiodącej od szosy koszalińskiej do Aeroklubu (na kwiatach nawłoci - 26.08.2017); Kołobrzeski Las - NE skraj lasu (28.09.2017)