Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Pędruś czerwony - Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Apion frumentarium
[ syn. Apion miniatum ]
Morfologia: Całkowicie czerwony o trójkątnej głowie i wydłużonych skroniach.

Biologia:Występuje głównie w biotopach wilgotnych na różnych gatunkach szczawiu jak szczaw kędzierzawy, s. lancetowy, s. skupiony, s. tępolistny, s. żółty. Larwa żeruje w szyi korzeniowej, łodydze i ogonkach liściowych nie powodując wyrośli.

Występowanie: Szeroko rozprzestrzeniony.Kołobrzeg: Pospolity