Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Phylan gibbus (Fabricius, 1775)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: czarnuchowate - Tenebrionidae

Phylan gibbus
Morfologia: Długość 8-9 mm. Ciało owalne, lśniące, czarne, lub brązowoczarne. Przedplecze drobno, gęsto punktowane. Pokrywy wyraźnie rzeźbione.

Biologia: Prowadzi skryty sposób życia w powierzchniowej warstwie gleby, najczęściej wśród korzeni traw i bylin, zwłaszcza bylicy nadmorskiej. Chrząszcze spotyka się w ciągu całego roku; w ciągu dnia są ukryte w piasku, na powierzchni ukazują się o zmroku i nocą. Larwy żerują wśród szczątków roślinnych pokrytych piaskiem. Przepoczwarczenie w lipcu lub sierpniu

Występowanie: Zasiedla suche gleby piaszczyste, głównie na wydmach nadmorskich. W Polsce pewne stanowiska tego gatunku znajdują się tylko na obszarach nadmorskich; gatunek słonolubny, zasiedlający wybrzeża morskie w zachodniej części Europy, Skandynawii południowej oraz wybrzeża południowe Morza Północnego i Bałtyku.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 91
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


gm. Kołobrzeg: Dźwirzyno (T. Majewski, 9.VII.1980; R. Dobosz, 7.VI.1989)
gm. Ustronie M.: Ustronie Morskie (S. Jaczewski, 10.VIII.1953)