Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Przetycz wypuklak - Niptus hololeucus (Faldermann F., 1835)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kołatkowate - Anobiidae

Przetycz wypuklak
Morfologia: Ciało 3-4,5 mm długości, szeroko owalne, brunatne, całkowicie pokryte złotożółtymi, drobnymi łuskami. Głowa z małymi, płaskimi oczami położonymi po jej bokach. Owłosienie pokryw z włosków o dwóch długościach. Nogi i czułki pokryte takimi samymi łuskami jak reszta ciała.

Biologia: Larwy żerują w suchych produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego, na przykład w mące, płatkach owsianych, ryżu, chlebie i odpadkach zbożowych; były notowane również jako szkodniki materiałów tekstylnych, zwłaszcza zawierających wełnę. Rozwój larwalny przebiega zwykle w ciągu około 130 dni i dlatego mogą niekiedy występować dwa pokolenia rocznie. Przepoczwarczenie w materiałach sypkich następuje w kokonie, uprzednio sporządzonym przez larwę, natomiast w komorach poczwarkowych wywierconych w drewnie brak jest kokonu.

Występowanie: Występuje w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie żerują na produktach spozywczych, celulozowych i włókienniczych. Znajdowany również w gniazdach owadów społecznym, ptaków i norach gryzoni.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 42.


Kołobrzeg: Magazyn sprzętu sportowego - piwnica (1975)