Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Przeziernik porzeczkowiec - Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)

Rz±d: motyle - Lepidoptera
Rodzina: przeziernikowate - Sesiidae

Przeziernik porzeczkowiec
Morfologia: Długo¶ć ciała ok. 12 mm. Rozpięto¶ć skrzydeł około 20 mm. Skrzydła przezroczyste, barwy niebiesko-czarnej, o metalicznym połysku. Na czarnym odwłoku samicy s± widoczne trzy, a u samca cztery poprzeczne żółte pasy.

Biologia: W sezonie wegetacyjnym rozwija się jedno pokolenie. Lot motyli rozpoczyna się w końcu maja, b±dĽ w pierwszych dniach czerwca i trwa do pocz±tku sierpnia. G±sienice białoróżowe, do¶ć grube, osi±gaj±ce do około 20 mm. G±sienice starszych stadiów rozwojowych zimuj± w pędach a wiosn± ulegaj± przepoczwarczeniu. Wylot motyli następuje od końca maja do pocz±tków lipca. Samice składaj± do 60 jaj na pędach w pobliżu p±ków b±dĽ też zranień. Po około tygodniu wylęgaj± się g±sienice, które wgryzaj± się do pędów przez p±k u jego podstawy, b±dĽ w innych miejscach z cienk± kor±. Wygryzaj± rdzeń p±ka i tam spędzaj± okres zimy. Ro¶liny żywicielskie: porzeczka, agrest.

Występowanie: Pospolity.

Uwaga: Konsekwencj± żerowania g±siennic s± niższe plony, więdnięcie i zasychanie pędów w okresie wegetacji.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - stawy