Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Pszczolinka - Andrena ovatula (Kirby,1802)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pszczołowate - Apidae

Pszczolinka
Pszczolinka
Morfologia: Długość ciała 9-11 mm. Ciało ciemne, właściwie czarne, stosunkowo skąpo owłosione. Na odwłoku cienkie przepaski z białych włosków.

Biologia: Okres lotu: koniec marca do końca maja lub czerwca i ponownie od czerwca do połowy września. Zbiera pyłek z gatunków rodziny Fabaceae, Asteraceae i Brassicaceae i innych. Gniazda buduje w dużych skupiskach, na nasłonecznionych stokach, rzadziej na powierzchniach poziomych.

Występowanie: Pszczoła ma wyraźne preferencje dla żwirowych lub suchych, piaszczystych gleb, wrzosowisk, wydm i klifów, suchych muraw, ubogich w składniki odżywcze lub obszarów wrzosowisk ruderalnych. Na użytkach zielonych spotykana głównie na różnych gatunkach koniczyny.


gm. Kołobrzeg: Suche murawy na W od Obrotów.