Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Rozpylak topolowy - Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Rozpylak topolowy
Morfologia: Długość ciała 6-9 mm. Głowa czarna. Przedplecze czerwone. Pokrywy czarne z wyraźnym granatowym połyskiem.

Biologia: Postacie dojrzałe ukazują się w maju i czerwcu i przeżywają do sierpnia. Nasilenie pojawu imagines przypada na czerwiec. Chrząszcze odżywiają się pyłkiem kwiatów głogów, dereni, dzikich bzów, kalin, malin, śliw oraz roślin należących do baldaszkowatych i złożonych. Larwy żerują w korze i pod korą uschniętych, cienkich gałęzi lub w ich tylcach na żywych lub obumierających drzewach liściastych, głównie topolach i osikach, rzadziej dębach i gruszach. W pierwszym roku zimują pod korą, a w drugim w sierpniu-wrześniu przez otwór w korze wypadają do gleby, gdzie w sporządzonej komorze przezimowują.

Występowanie: W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla lasy liściaste i mieszane głównie na podgórzach i w górach, na terenach nizinnych jest rzadko i sporadycznie spotykany na rozproszonych stanowiskach.


gm. Ustronie M.: Rusowo (25.06.82)