Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Rzęsielnica - Donacia impressa (Paykull, 1799)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: stonkowate - Chrysomelidae

Rzęsielnica
Morfologia: Długość ciała 6,0 - 9,5 mm. Wierzch ciała miedzisty lub ciemnomosiężny. Oczy silnie wypukłe. Przednie kąty przedplecza wyciągnięte w ząbek, który wystaje w bok równie daleko, jak wypukłość przedniego guza. Przestrzeń między szwem pokryw a pierwszym rzędem punktów pokryta nadzwyczaj drobnymi, skośnie ułożonymi zmarszczkami, które poza środkiem długości szwu zlewają się w delikatną, podłużną linię.

Biologia: Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i poławiano je do sierpnia. Żeruje na oczerecie jeziornym oraz na pyłku i liściach turzycowatych, zwłaszcza turzycy błotnej.

Występowanie: W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w 9 tylko krainach.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 94a


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - stawy