Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Skakun fałdowany - Tetrix undulata (Sowerby, 1806)

Rząd: prostoskrzydłe - Orthoptera
Rodzina: skakunowate - Tetrigidae

Skakun fałdowany
Morfologia: Ubarwienie ma zmienne, zwykle żółto- lub szarobrązowe z ciemniejszym marmurkowaniem. Osiąga od 8 do 12 mm długości od czubka głowy do końca przedplecza. Środkowe człony czułków są trzykrotnie dłuższe niż szersze. Przedplecze cechuje łukowato wzniesiona listewka środkowa. Pokrywy są węższe niż środkowe uda. Skrzydła mają tylną, narożną krawędź pozbawioną wcięć. Tylna para odnóży ma smukłe, trzykrotnie dłuższe niż szersze uda.

Biologia: Zasiedla śródleśne polany, łąki i suchsze torfowiska. Zimują larwy jak i owady dorosłe.

Występowanie: Występuje pospolicie.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las