Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Skorobieżek - Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biegaczowate - Carabidae

Skorobieżek
Morfologia: Ciało długości od 6,3 do 7,8 mm, czarne o stronie grzbietowej z miedzianym, czasem zielonawym lub niebieskawym połyskiem. Człony czułków od 1 do 3 oraz nasada 4 rude. Przedplecze o brzegach skośnie ku tyłowi wgniecionych. Przednie jego kąty wystające, a tylna krawędź silnie zakrzywiona ku bokom. Pokrywy z punktem u nasady skróconego rzędu przytarczkowego. Golenie żółtawo-rude. Kolec końcowy goleni przednich odnóży rozdzielony na trzy.

Biologia:

Występowanie: Gatunek pospolity. Występuje na terenach słabo zacienionych. Preferuje gleby piaszczysto-gliniaste. Pospolity. Spotykany częściej na ugorach niż na glebach uprawianych.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Plaża, w napływkach (Kaczmarek St. 1978)