Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Skorobieżek - Amara brunnea (Gyllenhal L., 1810)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biegaczowate - Carabidae

Skorobieżek
Morfologia:

Biologia: Gatunek cieniolubny, zasiedlający dość suche gleby leśne, głównie na terenach morenowych, lubi gleby żwirowe z domieszką piasku lub gliny.

Występowanie: Żyje głównie w lasach mieszanych, zwłaszcza takich, w skład których wchodzi brzoza, niekiedy na suchych torfowiskach, spotykany przeważnie pod opadłymi liśćmi i płatami mchów (nawet na głazach narzutowych).

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Plaża, w napływkach, (Kaczmarek St., 1978)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las