Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Sprężyk - Hypoganus inunctus (Lacordaire,1835).

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Hypoganus  inunctus
Hypoganus  inunctus
Morfologia: Długość ciała 8 - 12 mm.

Biologia: Cykl rozwojowy kilkuletni. Larwy żyją w zmurszałej korze i niezbyt wilgotnym, miękkim, rozkładającym się drewnie pni i grubszych gałęzi drzew liściastych, rzadziej iglastych. W piśmiennictwie podawano larwy z wierzby, lipy, buka; grabu, jesionu, olchy, dębu, jabłoni i jodły; w Polsce były znajdowane w próchnie wierzby, olchy oraz w zmurszałej, grubej korze modrzewia. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Wylęgnięte postacie dojrzałe pozostają przez zimę w komorach poczwarkowych, które opuszczają w maju i żyją do lipca.

Występowanie: W Polsce bardzo rzadko znajdowany, znany z nielicznych stanowisk. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie do wysokości około 1000 m n.p.m. Wskaźnik dobrze zachowanych lasów, w tym o charakterze pierwotnym lub zbliżonych do naturalnych. Z jego obecności można wnioskować o dobrej kondycji oraz wielowiekowej ciągłości drzewostanów Kołobrzeskiego Lasu.

Czerwona lista owadów; kategoria DD - nieokreślone

Literatura:
- http://coleoptera.ksib.pl


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 4o (16.02.2017 - larwa pod korą dębu)