Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Szczapówka sosnowa - Asemum striatum (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Szczapówka sosnowa
Morfologia: Długość 8-23 mm. Czarna, lub brązowa kózka o stosunkowo krótkich czułkach. Przedplecze najszersze w części środkowej.

Biologia: Zasiedla drzewa iglaste, przede wszystkim sosnę, rzadziej świerk i modrzew. Opada nie okorowane pniaki, świeżo ścięte pnie, powały, złomy, szczapy opałowe, odziomkowe części żywicowanych lub uszkodzonych pni, niekiedy do wysokości 3-4 m. Rozwój dwuletni, w cieńszych pieńkach jednoroczny, może być przedłużony do trzech lat, gdy drewno ulega przeschnięciu. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i są spotykane do lipca. Prowadzą one dzienny tryb życia, ale trzymają się drzew żywicielskich, nie odwiedzając kwiatów.

Występowanie: Od Bałtyku aż po Tatry, nie jest jednak jeszcze notowany z Podlasia, Sudetów i Kotliny Nowotarskiej. Występuje głównie w drzewostanach rosnących na ubogich siedliskach, na zrębach, pożarzyskach i żywicowanych wielokrotnie drzewach.


gm. Kołobrzeg: Las Charzyński
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las