Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Trzmiel rudoszary - Bombus sylvarum (L.)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pszczołowate - Apidae

Trzmiel rudoszary
Morfologia: Tułów pokryty żółtobrązowymi, pośrodku czarnymi włoskami, owłosienie odwłoka z przodu czarne, z jasnymi przepaskami na krawędziach pierścieni, z tyłu czerwonawe.

Biologia: Gniazduje w ziemi i na jej powierzchni, w zagłębieniach gruntu; tworzy rodziny średniej wielkości (120-150 osobników, rzadziej 250); najchętniej oblatuje koniczynę łąkową, lucernę mieszańcową, wykę sp., komonicę zwyczajną i świerzbnicę polną; jego liczebność waha się w poszczególnych latach

Występowanie: Występuje tylko na terenach otwartych; dość liczny.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


gm. Kołobrzeg: Zieleniewo: łąki nad Parsętą; Kądzielno: pola orne na S od wsi
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las