Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Trzmielec czarny - Bombus rupestris (Fabr. 1793)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pszczołowate - Apidae

Trzmielec czarny
Morfologia: Długość ciała waha się od 20 do 25 mm; królowa wyraźnie większa od trutni, podczas gdy trutnie osiągają maksymalnie 16 mm; ubarwienie czarne z pomarańczowo zabarwionym odwłokiem. Jak u wszystkich trzmielców, również u tego gatunku nie występuje kasta robotnic.

Biologia: Pasożytuje na trzmielach kamiennikach, co ma związek z podobnym ubarwieniem; wykorzystuje ich gniazda do własnego rozwoju, płodna samica przejmuje rolę królowej trzmieli, która najczęściej ginie. Przy spotkaniu z człowiekiem najczęściej uciekają. Podrażnione mogą lekko użądlić. Są dobrymi zapylaczami.

Występowanie: Spotykane na terenach otwartych (łąki, pola, przydroża), odwiedzają kwiaty. W Polsce jest gatunkiem pospolitym.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las