Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Tutkarz brzozowiec - Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Tutkarz brzozowiec
Morfologia: Długość ciała 2,5-5 mm. Ciało czarne, błyszczące, słabo jasnobrązowo owłosione. Ryjek tak długi, jak reszta głowy. Pokrywy drobno, regularnie punktowane. Tylne uda samców wyraźnie zgrubiałe.

Biologia: Samice składają jaja do tulejek utworzonych z pojedynczych liści. Przepoczwarzenie przypada na wrzesień-październik i odbywa się w wierzchniej warstwie gleby, gdzie młode osobniki przebywają aż do wiosny. Dorosłe osobniki pokazują się w kwietniu, występując do lipca. Owad żeruje głównie na drzewach z rodzaju brzoza, rzadziej olsza, wierzba, buk, grab i leszczyna.

Występowanie: Lasy, parki, zarośla, zagajniki i aleje brzozowe.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 97.


gm. Kołobrzeg: Las Charzyński