Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Urazek kukurydziany - Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: łyszczynkowate - Nitidulidae

Urazek kukurydziany
Morfologia: Ciało nagie, owalne, lśniące, 4-8 mm długości. Podstawa przedplecza o szerokości równej nasadzie pokryw. Na czarnych pokrywach 4 bladożółte plamy; 2 górne sięgają niemal od krawędzi bocznej do krawędzi przedplecza.

Biologia: W warunkach naturalnych żywi się fermentującym sokiem wyciekającym z pni drzew liściastych, soczystymi owocami i jagodami oraz rozkładającymi się grzybami. Obecnie przystosował się do środowisk w pobliżu siedlisk ludzkich. Występuje w sadach, ogrodach, na polach, miejscach ruderalnych oraz w sąsiedztwie przetwórni owoców.

Występowanie: Gatunek rozpowszechniony w całej Ameryce Północnej, gdzie notowany jest jako szkodnik na plantacjach owoców oraz uprawach kukurydzy. Pod koniec II Wojny Światowej został zawleczony w transportach warzyw i owoców do Europy; po raz pierwszy stwierdzony w Niemczech w 1948 r. i od tego czasu ekspansywnie rozprzestrzenił się, początkowo w krajach Europy Środkowej, a następnie w kierunku południowym i wschodnim.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las