Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Wieczernica klonówka - Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)

Rz±d: motyle - Lepidoptera
Rodzina: sówkowate - Noctuidae

Wieczernica klonówka
Wieczernica klonówka
Morfologia: Motyl o szarych skrzydłach z ciemnymi, subtelnie zaznaczonymi zygzakowatymi przepaskami. Rozpięto¶ć skrzydeł 35-45 mm.

Biologia: Czas lotu: maj - sierpień. Pokarm: nektar. G±sienice żeruj± na klonach, dębach i kasztanowcach, rzadziej na innych drzewach li¶ciastych. G±sienice pojawiaj± się od czerwca do wrze¶nia.

Występowanie: Lasy li¶ciaste i mieszane oraz parki i aleje z obecno¶ci± gatunków żywicielskich. Pospolity.


Kołobrzeg: Podczele.