Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Wycinka nożówka - Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: wycinkowate - Drepanidae

Wycinka nożówka
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł 22-34 mm. Skrzydła żółtobrunatne z szeroką, ciemniejszą od tła przepaską poprzeczną. Na wierzchniej stronie skrzydeł brak ciemnych plamek, lub pojedyncza ciemna plamka w obszarze przepaski poprzecznej na przednim skrzydle. Gąsienica zielonkawobrązowa, lub całkowicie brązowa z siodełkowatym deseniem na grzbiecie.

Biologia: Pojawia się w dwu pokoleniach: lata w IV i V oraz w VII i VIII. Gąsienice żerują na bukach w VI i VII oraz w IX. Zimują poczwarki w oprzędach między liśćmi.

Występowanie: Lasy liściaste i mieszane z udziałem buka. Rzadki motyl, znany z niewielu okolic kraju, głównie w południowej części.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las