Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Złotawek nieparek - Chrysochraon dispar (Germar, 1834)

Rząd: prostoskrzydłe - Orthoptera
Rodzina: szarańczowate - Acrididae

Złotawek nieparek
Morfologia: Długość, samica 22-30 mm, samiec 16-19 mm. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samica uderzająco smukła, szarobrązowa, wręcz słomkowa, lub szarożółta; bardzo rzadko różowa. Samiec wyraźnie mniejszy i bardziej krępy, zwykle zielony, o dłuższych, sięgających niemal końca odwłoka przednich skrzydłach, tylko okazjonalnie spotyka się samice o równie długich skrzydłach. Samiec podobny do konika polnego.

Biologia: Czas lotu: czerwiec - październik. Pokarm: trawy oraz liście roślin zielnych i niskich krzewów. W przeciwieństwie do wielu innych prostoskrzydłych nie umieszcza jaj w glebie, wykorzystuje do tego celu spróchniałe drewno, lub uschniętą, złamaną łodygę o gąbczastym rdzeniu. Wykorzystuje swój długi odwłok i przy pomocy swego pokładełka drąży w podłożu kanalik o głębokości do 4 cm. Następnie wypełnia go pienistą, ochronną wydzieliną, w której składa jajeczka.

Występowanie: Związany z bagnami, torfowiskami i wilgotnymi łąkami. Pospolity.

Publikacje:
- https://orthoptera.entomo.pl/


gm. Ustrnie M.: Kołobrzeski Las - stawy