Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Żółwinek żółwik - Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Rząd: pluskwiaki - Hemiptera
Rodzina: żółwinkowate - Eurygastrinae

Żółwinek żółwik
Morfologia: Ciało długości 7 do 11 mm. Ubarwienie ciało dość zmienne, ale zwykle brązowe. Nadustek z przodu niezakryty policzkami, w przybliżeniu tak długi jak one lub nieco od nich dłuższy. Od żółwinka zbożowego gatunek ten różni się wierzchołkiem nadustka położonym wyraźnie niżej od policzków. 2 człon czułków jest co najwyżej minimalnie dłuższy od członu 3.

Biologia: Preferuje siedliska wilgotne i podmokłe. Spotykany na trawach, turzycowatych i sitowatych, czasem też na baldaszkowatych i złożonych. Zimują osobniki dorosłe w miejscach suchszych.

Występowanie: Pospolity.gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - przy stawach