Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Skrzyp olbrzymi - Equisetum telmateia Ehrh.
Rodzina: skrzypowate - Equisetaceae


Skrzyp olbrzymi
Opis: Pędy zarodniowe osiągają do 25 cm (50 cm) wysokości, podczas gdy pędy płonne do 120 cm (250 cm) wysokości. Pędy zarodniowe są żółtawo-brązowawe, białawe lub bladozielone, o średnicy do 15 mm. Na pędzie podzielone gęsto na ok. 12 węzłów, z których wyrastają pochwy liściowe. Na szczycie pędów znajdują się wrzecionowate kłosy zarodniowe. Liście na pędach płonnych w liczbie 20-40 zrośnięte w pochwy liściowe osiągają do 4 cm długości. Pochwy te w dolnej części łodygi przylegają do niej, w górnej - są lejkowato rozszerzone. Kłos zarodnionośny długości 4-8 cm, z pustym środkiem i zaokrąglonym wierzchołkiem. Kłącze silnie rozgałęzione ściele się zwykle na głębokości od 0,6 do 1,2 m pod poziomem gruntu. Z odgałęzień skierowanych w górę wyrastają liczne pędy nadziemne.

W marcu i kwietniu z trwałego kłącza podziemnego wyrastają nad powierzchnię gruntu pędy zarodnionośne. Do dojrzeniu i wysypaniu zarodników pędy te w kwietniu (do początku maja) w krótkim czasie obumierają. W międzyczasie nad powierzchnię gruntu wschodzą zielone pędy wegetatywne i kolejne, nowe pędy tego rodzaju pojawiają się przez dłuższy czas na początku sezonu wegetacyjnego. Jesienią, w drugiej połowie października pędy nadziemne zasychają.

Występowanie: W Polsce występuje rzadko, przede wszystkim na pogórzu i w północnej części kraju. Jest to roślina podgórska, związana z wilgotnymi i mokrymi siedliskami o średnim nasłonecznieniu.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.


Kołobrzeg: Teren wojskowy na W od ujścia Parsęty - północny skraj (stanowisko prawdopodobne - wymaga weryfikacji)