Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Żółw błotny - Emys orbicularis
Rodzina: żółwie błotne - Emydidae


Żółw błotny
Jedyny gatunek żółwia żyjący w Polsce. Żyje w środowisku naturalnym nawet powyżej 120 lat.
Wymaga ustanowienia całorocznej strefy ochronnej w promieniu 200 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania, oraz okresowej o promieniu 500 m w okresie 1.03 - 30.09.

Gatunek wymieniony w zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona księga zwierząt; kategoria EN - silnie zagrożony


Kołobrzeg:Odnaleziono szczątki na pogorzelisku w pobliżu starorzecza Parsęty (2001); w 1906 r. uczeń kołobrzeskiego liceum, na łąkach końskich - obecnie teren ogrodów na S od ul. Basztowej (Pferde Wiesen), w godzinach porannych znalazł żółwia błotnego o długości skorupy 25 cm. Wielokrotnie znajdowano tam młode żółwie o wielkości ok. 5 cm (Bericht des westpreussischen botanisch - zoologischen vereins (1909) s. 150).
gm. Kołobrzeg:Stawy leśne E od Dźwirzyna (inf. od leśników);