Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Chrobotek koralkowy - Cladonia coccifera (L.) Willd.
Rodzina: chrobotkowate - Cladoniaceae


Chrobotek koralkowy
Opis: łuski plechy pierwotnej drobne, głęboko podzielone lub wcinane, trwałe. Podecja wysokości 0,5-4(5) cm, w dolnej części wałeczkowate, grubości 1-3 mm, rozszerzające się stopniowo lub nagle w kieliszkowate zakończenia, słomkowożółte lub żółtawoszare, pokryte ciągłą, areolkowaną lub brodawkowaną korą bez sorediów, bez łusek lub z łuskami w dolnej części, często jedno- lub kilkupięterkowe, wyższe pięterko wyrasta z brzegu niższego. Pyknidy czerwone. Apotecja lecideowe często obecne na brzegach kieliszkowatych zakończeń i wyrostków, czerwone, średnicy 1-1,5 mm, pojedyncze lub skupione po kilka.

Występowanie: rośnie na pieszczystej i próchnicznej glebie, humusie i obumierających mchach. W lasach, głównie szpilkowych, oraz w miejscach odsłoniętych. Pospolity.

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


gm. Kołobrzeg: Wydmy szare E od Dźwirzyna; Błotnica: teren dawnego poligonu wojskowego