Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Chrobotek najeżony - Cladonia portentosa (Dufour) & Coem.
Rodzina: chrobotkowate - Cladoniaceae


Chrobotek najeżony
Opis: podecja puste w środku, 2-10 cm wysokości, szaro- lub żółtozielonawe albo szare, nie pokryte korą, o powierzchni pilśniowatej, z wyraźną gałązką główną, rozgałęzione 3-(rzadziej 2- lub 4-) dzielnie, w górnej części bogato rozgałęzione (we wszystkich kierunkach, zazwyczaj rozgałęzione na trzy), z otworkiem na szczycie między rozgałęzieniami, na zakończeniach brunatnawe.

Występowanie: występuje na zakwaszonych leśnych glebach, w miejscach odsłoniętych i suchych, na wydmach, wrzosowiskach, w widnych borach sosnowych. Częsty w północnej Polsce, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, ale w przyszłości może być narażony ze względu na zanik siedlisk oraz eksploatację.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


gm. Kołobrzeg: Wydmy szare E od Dźwirzyna