Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pawężnica sałatowa - Peltigera hymenina
Rodzina: pawężnicowate - Peltigeraceae


Pawężnica sałatowa
[ syn. Peltigera lactucifolia ]
Opis: Porost naziemny, listkowaty.

Występowanie: murawy psammofilne.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


Kołobrzeg: Około 1 km na zachód od grobli z Podczela na plażę na szczycie niskiego klifu (Bosiacka 2001)