Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Przylepniczka listeczkowata - Melanohalea laciniatula (Flagey ex H. Olivier.) O. Blanco
Rodzina: tarczownicowate - Parmeliaceae


Przylepniczka listeczkowata
[ Przylepka listkowata - Melanelia laciniatula ]
Opis: plecha listkowata, zielonkawa lub brązowa, może tworzyć duże łaty przylegające do drzewa, z blaszkami o nieregularnych brzegach, blaszki łuskowato zachodzą na siebie.

Występowanie: rośnie na dobrze oświetlonych, pniach i gałęziach przydrożnych drzew liściastych bogatych w składniki odżywcze.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status EN - wymierający

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 4m,p (27.12.2013), 19fh (6.02.2016)

Przylepka listeczkowata