Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kormoran mały - Microcarbo pygmaeus

Rodzina: kormoranowate - Phalacrocoracidae

Kormoran mały

Zamieszkuje południową i południowo-wschodnią Europę oraz zachodnią i środkową Azję. Zalatuje do Polski. Nie jest zagrożony.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową


Zdjęcie: Ryszard .Rudzionek - "Rzadkie ptaki obserwowane w Kołobrzegu i okolicach w 2020 roku"


Kołobrzeg: Podczele: pierwsza obserwacja w 2020 roku