Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nur czarnoszyi - Gavia arctica

Rodzina: nurowate - Gaviidae

Nur czarnoszyi

Duży, wędrowny ptak wodny wielkością zbliżony do kormorana. Przelatuje w marcu - kwietniu i wrześniu - grudniu. Szata spoczynkowa - szarobrązowy wierzch ciała, spód biały. Szata godowa - głowa popielata, na gardle czarna, kwadratowa plama, na szyi czarno-białe podłużne pasy. Grzbiet czarny w białe plamy, brzuch jasny. Pożywienie stanowią głównie ryby. Zamieszkuje większe otwarte zbiorniki wody stojącej.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Zwierząt

Czerwona lista ptaków; RE - wymarły regionalnie


Kołobrzeg: Na przelotach i w zimie w strefie przybrzeżnej Bałtyku, przy ujściu Parsęty oraz na odcinku Grzybowo - Podczele