Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Łosoś szlachetny - Salmo salar

Rodzina: łososiowate - Salmonidae

Łosoś szlachetny

Długość ciała 50-120 cm i więcej. Występuje w wodach przybrzeżnych Europy. Tarło odbywa w XI-II w rzekach. Wędrówkę w górę rzek rozpoczyna już latem. Z powodu zanieczyszczeń wód w wielu rzekach wyginął. Żywi się skorupiakami i rybami.

Gatunek wymieniony w załączniku 2 Dyrektywy Siedliskowej.

Polska czerwona księga; kategoria CR - skrajnie zagrożony

Wymiar ochronny: 35 cm (obszar morski - 60 cm)
Okres ochronny: 1.X - 31.XII ( dla Wisły powyżej zapory we Włocławku zakaz połowu w pozostałym okresie w czwartki, piątki, soboty i niedziele; poniżej zapory 1.XII - 28.II, w pozostałym okresie zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele)
Obszar morski:
15.IX - 30.XI w pasie 4 Mm od brzegu
15.IX - 31.XII na obszarze morskich wód wewnętrznych (Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka)
25.IX - 31.XII na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23'14" E oraz na jeziorze Dąbie;Kołobrzeg: Parsęta