Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Minóg morski - Petromyzon marinus

Rodzina: minogowate - Petromyzontidae

Minóg morski

Ciało wężowate o przeciętnej długości do 100 centymetrów. Może osiągać do 3 kg masy ciała. Znosi duże zasolenie wody. Formy słodkowodne nie osiągają takich rozmiarów jak morskie.
Tarło odbywa od maja do czerwca w rzekach lub ich ujściu. Wędrówkę tarłową rozpoczyna na wiosnę (kwiecień–maj). Dystans, jaki pokonuje do tarliskowych odcinków rzek, waha się od 20 do 850 km. Po tarle wszystkie osobniki giną. Larwy, okres 6-8 lat spędzają w wodach słodkich, po czym, osiągnąwszy długość 130-150 mm, spływają do morza.
Dorosłe minogi są pasożytami. Atakują głównie dorsze, łososie i węgorze.

Gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska czerwona księga; EN - zagrożony


Kołobrzeg: Przybrzeżne wody Morza Bałtyckiego