Wstecz

Gmina Rymań

A. Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Leszczyn: przy drodze polnej (dz.nr. 400/2). Dąb szypułkowy 380 Nie odnaleziony
2. Drozdowo: przy drodze Gościno - Gorawino, koło szkoły, na prywatnej posesji nr 10 Dąb szypułkowy 463  
3. Drozdowo: zabytkowy park Dąb czerwony 350  
4. Drozdowo: zabytkowy park Dąb szypułkowy 430  
5. Ledowo, oddz.404i, Leśn.Gorawino Buk zwyczajny 438 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
6. Ledowo, oddz.412b Leśn.Gorawino Lipa drobnolistna 485 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
7. Ledowo, oddz.404j Leśn.Gorawino Buk zwyczajny 588  
8. Małobór: nad rzeczką Wkra, ok 50 m od przepustu drogowego, dz. nr 2 obr. 79 Dąb szypułkowy 385  
9. Małobór: na E od folwarku, dz. nr 6 obr. 79 Dąb szypułkowy 390  
10. Małobór: na terenie parku przy folwarku, dz. nr 6 obr. 79 Grupa drzew:
17 szt grabów pospolitych
4 szt buków zwyczajnych
16 szt dębów szypułkowych

100 - 190
190 - 390
200 - 545
 
11. Małobór: przy drodze między polem a pastwiskiem, na E od folwarku, dz. nr 6 obr. 79 Grupa drzew:
6 szt dębów szypułkowych
405, 405, 400, 360, 300, 320  
12. Rymań: skrzyżowanie ul.Szkolnej i Koszalińskiej, dz. nr 265/3 posesja prywatna Buk zwyczajny odm. czerwonolistna 338 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
13. Rymań: pola uprawne - dz. nr 1 na NE od zabytkowego pałacu. Dąb szypułkowy 470  
14. Rymań: przy zabytkowym pałacu Buk zwyczajny odm. czerwonolistna 315  
15. Rymań: NW od zabytkowego pałacu Buk zwyczajny odm. czerwonolistna 320  
16. Rymań: koło restauracji "Polonez", ul.Koszalińska Dąb szypułkowy 360  
17. Rymań: 50 m od szosy Koszalin - Szczecin, Nw od zabytkowego pałacu Dąb szypułkowy 380  
18. Nadl. Gościno, oddz. 527j Leśn. Rzesznikowo Dąb szypułkowy "Bogusław" 680 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
19. Rymań: na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej Grupa drzew:
4 szt dębów czerwonych
328, 326, 302, 272  
20. Rymań: obok zabytkowego parku na polach uprawnych, ok. 200 m od szosy Koszalin - Szczecin Grupa drzew:
15 szt dębów szypułkowych
285, 450, 410, 290, 340, 310, 405, 300, 335, 240, 297  

B. Proponowane pomniki przyrody

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Gorawino: przy kościele. Lipa drobnolistna 505  
2. Gorawino: przy kościele. Lipa drobnolistna 505  
3. Gorawino: przy kościele. Lipa drobnolistna 466  
4. Drozdowo: 0,5 km N od skrzyżowania dróg we wsi, przy drodze do Białokur. Brzoza brodawkowata 275  
5. Starnin: przy kościele Lipa drobnolistna 466  
6. Rymań: 0,3 km SE od d.osady Małobór Dąb szypułkowy 408  
7. Ledowo: 0,2 km NW od wsi Buk zwyczajny 347  
8. Rymań: 1 km N przy drodze do samotnej osady Dąb szypułkowy 530  
9. Melno: 0,9 km NW od wsi, oddz.13 Dąb szypułkowy 460  
10. Rzesznikowo: d.cmentarz przy drodze krajowej Dąb szypułkowy 500  
11. Rzesznikowo: 1 km SE, przy drodze do Kamienia Rymańskiego Klon zwyczajny 330  
12. Bukowo: na rozstaju dróg w E części wsi Dąb szypułkowy 320  
13. Bukowo: we wsi przy pierwszym budynku od strony E Dąb szypułkowy 440  
14. 150 m E od jez.Popiel Buk zwyczajny 323  
15. 0,4 km E od jez.Popiel Dąb szypułkowy 410  
16. 0,3 km SE od Ledowa: dawny nasyp kolejowy Grupa drzew
szpaler dębowo-bukowy
323, 325, 355  
17. Rymań: 0,6 km NW od nasypu d.kolejki Grupa drzew:
dębów i jesionów
406, 285, 320, 305, 346, 305  
18. Kamień Rymański: 0,3 km SW, nad jeziorem Grupa drzew:
dęby
454, 400, 323+253  
19. 2 km NW od Dębicy Śródleśny, duży kocioł źródliskowy na zboczach kemu. Dno kamienisto - żwirowe. Na dnie kotła znajdują się helokreny, u podnóża skarp wybijają reokreny. Zasilają one Dębosznicę.
Duże zbiorowiska wątrobowców. Występują tu rośliny chronione
 
20. 0,5 km N od Melna, przy drodze polnej Skała metamorficzna o obwodzie 510 cm i wys. 90 cm


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]