Wstecz

Gmina Siemyśl - obszary cenne

OC-1

Stawy w Zabłociu - kompleks kilku oczek wodnych. Jest to obszar podmokłych łąk z nielicznymi zakrzewieniami i pojedynczymi drzewami. Stanowisko rozrodu: żaby śmieszki, żaby moczarowej, kumaka nizinnego.

OC-2

Śródpolne oczko wodne koło Niemierza. Stanowisko rozrodu ptakow wróblowatych: skowronka, pliszki żółtej, trznadla, potrzeszcza.

OC-3

Stawy w Niemierzu. Jest to obszar podmokły, zadrzewiony, otoczony zakrzewieniami, oczkiem wodnym i otoczony polami uprawnymi. Stanowisko rozrodu: żaby moczarowej, traszki zwyczajnej.

OC-4

Śródpolne oczko wodne w Charzynie. Miejsce rozrodu i stałego przebywania ropuchy szarej, żaby moczarowej, krzyżowki, łyski.

OC-5

Staw w Nieżynie. Miejsce rozrodu żaby jeziorkowej.

OC-6

Staw w Nieżynie. Miejsce rozrodu łabędzia niemego.

OC-7

Oczko wodne w Nieżynie. Miejsce rozrodu żaby jeziorkowej, żaby moczarowej.

OC-8

Śródpolne oczko koło Kolonii Byszewo. Jest miejscem rozrodu: żaby jeziorkowej, żaby moczarowej.

OC-9

Wodne oczka śródpolne na południowy-zachód od Unieradza. Miejsce rozrodu żaby moczarowej.

OC-10

Wodne oczka śródpolne na południowy-zachód od Unieradza. Miejsce rozrodu żaby moczarowej.

OC-11

Wodne oczka środpolne na południowy-zachód od Unieradza. Miejsce rozrodu żaby trawnej.

OC-12

Oczka wodne na wschód od Morowa. Jest miejscem rozrodu: żaby jeziorkowej, żaby moczarowej.

OC-13

Stawy rybne w Marianówku, przepływowe, przy ośrodku monarowskim na skraju lasu. Stanowisko rozrodu pliszki górskiej, pliszki siwej i ryb karpiowatych.

OC-14

Helenówek. Oczko środleśne w zagłębieniu terenu przylegające od północy i zachodu do kompleksu leśnego, od wschodu do nieużytkow rolnych. Jest miejscem rozrodu żaby trawnej.

OC-15

Dolina rzeki Dębosznicy.