Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Foka szara - Halichoerus grypus

Rodzina: fokowate - Phocidae

Foka szara

Występuje w północnym Bałtyku w liczebności 1/10 stanu zasobów sprzed 100 lat z tendecją do samoodtwarzania. Na południowym Bałtyku podobnie jak w Polsce stan populacji niemal zerowy. Brak aktualnych informacji o rozrodzie na polskim wybrzeżu.
Miejsca występowania: śródzatokowe łachy piasku i okresowo wynurzające się mielizny, końce półwyspów, miejsca zwałowisk morskiej kry. Są to zwykle miejsca odpoczynku i rozrodu. (większość tych siedlisk to także ważne miejsca dla różnych współbytujących w tych siedlskach ptaków - m.in. miejsca przystankowe migrujących ptaków wodno-błotnych).

Gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona księga zwierząt; kategoria EN - silnie zagrożony

Zdjęcie: z zasobów Wikimedia Commons, na podstawie licencji wolnych zasobów projektów Fundacji Wikimedia.Kołobrzeg:Sporadycznie spotykana na plaży nadmorskiej