Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Karlik drobny - Pipistrellus pygmaeus

Rodzina: mroczkowate - Vespertilionidae

Karlik drobny

Najmniejszy nietoperz Polski, współwystępujący z karlikiem malutkim, niezagrożony i liczny. Choć rzadszy niż karlik malutki, tworzy duże kolonie rozrodcze liczące nawet do 1 000 samic (np. na wyspie Wolin). Gatunek zgodnie z danymi literaturowymi związany z terenami obfitującymi w wody powierzchniowe.
Znajduje się również w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową.gm. Ustronie M.:Ustronie Morskie - odnotowany przy drodze nr 11 (Ziarnek 2014)