Wstecz

Warto zwiedzić


Ekopark Wschodni

Spacer zaczynamy w Podczelu - przy ośrodku Holtur. W przyległym do ośrodka parku podziwiać możemy piękne, stare drzewa, wśród których wrażenie robią potężne daglezje zielone górujące w drzewostanie. Drzewa te, rodem z zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej, posadzone w XIX wieku przez dawnych mieszkańców tych ziem wyjątkowo dobrze znoszą kołobrzeski klimat. Na terenie ośrodka "Holtur" od strony północnej dostrzec możemy niewielką, drewnianą chatkę - obudowę ujęcia leczniczej wody uzdrowiskowej "Anastazja".
Idąc następnie drogą leśną z ośrodka w kierunku północnym podziwiać możemy starodrzew dębowo - bukowo - grabowy. Na skraju lasu od strony otwartej przestrzeni bagiennej odnaleźć możemy dwa graby zwyczajne - pomniki przyrody.

Ekopark Wschodni - rozlewiska wodne
Ekopark Wschodni - rozlewiska wodne

Celem spaceru jest jednak wizyta w "Ekoparku Wschodnim" - użytku ekologicznym - włączonym do europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000.

Musimy przejść groblą prowadzącą przez teren bagiennych rozlewisk aż do wybrzeża morskiego. Rozległy obszar wyłaniający się przed nami po minięciu starodrzewu, obejmuje podtopioną dolinę torfową, którą cechuje malowniczy i mozaikowaty krajobraz. Przestrzenie otwartej wody, szuwary trzcinowe, pałczyska i rozległe łozowiska - stanowią miejsce bytowania wielu gatunków ptaków. Można tu obserwować łabędzie wyprowadzające swoje młode, stada dzikich kaczek krzyżówek i łysek, perkozów, gęsi, mew, kormoranów i innych ptaków wodnych i wodno - błotnych, dla których miejsce to stało się ostoją.
Nie należy zbaczać z wytyczonych dróg i wędrować samodzielnie po terenach bagiennych łąk. Miąższość warstw torfowych występujących na bagnach sięga kilku metrów a zapadnięcie się warstwy wierzchniej, nośnej stwarza poważne zagrożenie.

Kładka na ścieżce rowerowej
Kładka na ścieżce rowerowej

Trasa wiodąca przez "Ekopark" kończy się na piaszczystej, nadmorskiej plaży. Obserwując fragmentarycznie wykształcone odcinki klifowego brzegu, przemieszczamy się w stronę Kołobrzegu wzdłuż ścieżki rowerowej lub plażą. Zapoznać się tu można ze szczególnymi przystosowaniami roślinności plaży. Jest ona stale narażona na zasypywanie przez lotne piaski i musi tolerować zasolenie podłoża.
Powinniśmy starać się rozpoznać gatunki roślin charakterystyczne dla tzw. wydmy białej - wydmuchrzycę piaskową, piaskownicę zwyczajną, honkenię piaskową i rukwiel nadmorską. Przy odrobinie szczęścia i wytrwałości spotkamy również pojedyńcze okazy solanki kolczystej.

Łowcy bursztynu
Łowcy bursztynu
Na plaży można zabawić się w poszukiwanie bursztynów próbując szukać złocistych okruchów w kidzinie wyrzuconej przez fale morskie na brzeg. Przeważnie znajdziemy jednak dorodne okazy glonu - morszczynu pęcherzykowatego i muszle pospolitych bałtyckich mięczaków. Jednak w okresach ciszy posztormowej znalezienie bursztynu nie jest wykluczone. Na plaży można trafić na inne znalezisko np. na starą monetę zagubioną niegdyś w odmętach Bałtyku.

Na wycieczkę można udać się też rowerem korzystając ze ścieżki rowerowej wiodącej przez obrzeża Ekoparku.

Gulden
Srebrny gulden niderlandzki o wartości 28 stuberów z 1618 roku