Wstecz

Warto zwiedzić


Okolice Jeziora Kamienica

W Dargocicach, po przejeździe przez falistą równinę otaczającą Gościno i pokrytą polami uprawnymi oraz zagłębieniami zajmowanymi przez łąki i mokradła, rozpoczynamy kolejny etap wycieczki. Tutaj przebiega wschodnia granica obszaru Natura 2000 Kemy Rymańskie i tu też łagodny, równinny krajobraz zmienia się radykalnie. Głęboka rynna polodowcowa z jeziorem Kamienica, strome wzgórza morenowe i liczne doliny strumieni - pokryte malowniczymi lasami liściastymi - stanowią wielką atrakcję krajobrazową i przyrodniczą. Nic zatem dziwnego, że schodząc ze wsi w kierunku jeziora mija się ośrodki wypoczynkowe i dochodzi w końcu do pola namiotowego, malowniczo położonego nad samą plażą.

Mapa: Jezioro Kamienica i okolice
Mapa: Jezioro Kamienica i okolice

Wędrując niełatwym szlakiem wzdłuż wschodnich brzegów jez. Kamienica można z bliska zapoznać się z cennymi elementami tutejszej przyrody. Wzdłuż brzegów jeziora wykształcają się malownicze źródliska i olszyny, ścieżka prowadzi jednak głównie przez buczyny żyzne i kwaśne, z wieloma stanowiskami rzadko spotykanych, często zagrożonych gatunków roślin.

Co jakiś czas mija się potężne okazy buków lub przekracza malownicze dolinki zasilających jezioro strumieni. Idąc dalej na północ dochodzi się w końcu do potężnego wzniesienia o stromo opadających zboczach. Jest to Góra Zamkowa, będąca dawnym grodziskiem. Trud wspinaczki po stromych skarpach porośniętych malowniczym, mszystym lasem bukowym o ubogim runie wynagradzają wspaniałe widoki na połyskujące w dole, między drzewami jezioro. Zaskakująco płaski wierzchołek to pozostałość po znajdującym się tu przed wiekami - wczesnosłowiańskim grodzisku.

Po zejściu z góry i niedługim spacerze drogą przez las dociera się do szosy łączącej Gościno z Gorawinem. Niedaleko stąd do wypływu z jeziora Kamienica rzeki Błotnicy. Także dolina tej rzeki to miejsce malownicze i cenne przyrodniczo. Wspaniale wykształcają się na zboczach płaty kwaśnych buczyn i lasów bukowo-dębowych, dno doliny pokrywają bagienne olszyny i łęgi olszowo - jesionowe.

Jezioro Kamienica
Jezioro Kamienica

Wyjeżdżając szosą w kierunku Gorawina opuszczamy lasy doliny Błotnicy i w otoczeniu pól uprawnych docieramy w okolice wsi Drozdowo, położonej na wysoczyźnie morenowej. Tutaj w kompleksie lasów sosnowo-dębowych na północ od drogi docieramy do malowniczego torfowiska mszamego. Wypełnia ono położone wśród lasów zagłębienie terenowe, niegdyś będące jeziorem. Na skutek zarastania kożuchem torfowców jezioro niemal całkowicie zanikło, jedynie niewielkie, otwarte oczka z wodą świadczą o dawnej przeszłości i silnym uwodnieniu mokradła. Kożuch torfowców przy próbie wejścia kołysze się, ugina i może się przerwać, stanowiąc zagrożenie dla nieostrożnego wędrowca. Z brzegu mokradła widać wyraźnie równe brzegi wyrobisk, z których niegdyś wydobywano torf. Na całym mokradle skrzą się wspaniałe, białe kwiatostany wełnianek - roślin występujących wyłącznie na torfowiskach. Przy brzegu, w silnie uwodnionym tzw. okrajku, kwitnie efektownymi kwiatostanami czermień błotna.