Wstecz

Warto zwiedzić


Okolice Rymania

Minąwszy Gorawino (gm. Rymań), jedziemy w stronę Rymania, podziwiając wspaniały krajobraz z wznoszącymi się dookoła kopułami kemów, wzgórz utworzonych przez lądolód, dziś pokrytych lasami. Między wzgórzami znajdują się rozległe obniżenia, zajmowane przez wilgotne łąki, torfowiska mszame oraz wilgotne i bagienne lasy. Zatrzymując się u podnóża Raciborskiej Góry, wspinamy się na szczyt, wędrując głębokim wąwozem, którego ściany pokrywa kożuch mszaków i łany chronionych paprotek. Ponad głowami szumią korony dębów, bowiem właśnie dąbrowy z łanami konwalii i masowo tu występującym wiciokrzewem pomorskim, zajmują największe powierzchnie wzgórz.

Po krótkim spacerze schodzimy przez dębowy las w dół i docieramy do diametralnie odmiennego środowiska. U podnóża wzgórza teren jest zupełnie płaski. Droga prowadzi przez wilgotną torfiastą łąkę, a następnie wkracza do kompleksu brzezin i borów bagiennych. Z boków znajdują się rowy z kwitnącą okrężnicą bagienną, drzewostan tworzą sosny i brzozy. W runie widzimy gatunki roślin oglądane wcześniej na torfowisku, a w warstwie mszaków masowo występują torfowce.

Jezioro Popiel
Jezioro Popiel od strony kąpieliska

Zróżnicowanie rzeźby terenu i roślinności oraz jej naturalny charakter to cechy charakterystyczne obszaru Natura 2000 "Kemy Rymańskie". Wyróżnia się on dużym udziałem siedlisk wymagających ochrony oraz ich rozmaitością - od żyznych lasów liściastych występujących w rejonie Jez. Kamienica, poprzez wilgotne łąki, mszary i lasy bagienne do kwaśnych dąbrów pokrywających wzgórza koło Rymania.

Zakończenie wycieczki nastąpi w odmiennym krajobrazie wśród borów i suchych wrzosowisk pokrywających płaski, piaszczysty sandr w południowej części gminy Rymań. Odwiedzić warto także malowniczo położone wśród sosnowych borów Jez. Popiel, a na zakończenie przyda nam się chwila odpoczynku przed powrotem do miejsca zamieszkania.