Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

Rusowo

Przewidywany Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy

Propozycja z waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015.

Rusowo: park podworski wraz z terenami podmokłymi i lasami na południowy-wschód od wsi. Park podworski w Rusowie z zachowanym zabytkowym drzewostanem opisany jest odrębnie. Położony jest nad rozległą niecką rozciągająca się na południe. Porastają ją rozległe szuwary trzcinowe, łozowiska i olszyny bagienne.

W części wschodniej i północno - wschodniej przylegające skarpy i wzniesienia pokryte są lasami gradowymi i buczynami. Niewielkie pasma leśne wyróżniają się obecnością okazałych drzew (dęby, buki i czereśnie).

W części południowej dawne łąki porasta obecnie trzcina i szuwary wielkoturzycowe (głównie turzyca błotna i zaostrzona), jednak dawniej musiały tu występowac zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - jeszcze obecnie wśród turzyc rosną nielicznie kępy trzęślicy modrej.
W obszarze występują tu takie gatunki jak: kruszczyk szerokolistny, kalina koralowa, bluszcz pospolity, bniec czerwony, porzeczka czarna.