Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Czosnek winnicowy - Allium vineale L.
Rodzina: czosnkowate - Alliaceae


Czosnek winnicowy

Baldach z cebulkami i pojedynczym, długim, zaostrzonym, nietrwałym liściem okrywy. Porasta na polach, przydrożach i w zaroślach. Chwast na polach uprawnych.Kołobrzeg: Wzdłuż ul. Sułkowskiego na E od ośrodka Arka, park przy kinie Kalmar, zarośla przy ul. Solnej
gm. Ustronie M.: Pola, przydroża, zarośla, Łasińskie Łąki (Bosiacka i in. 2004) - rzadki
gm. Gościno: Ołużna, Ząbrowo
gm. Rymań: Rzesznikowo: łąki przy nasypie kolejki W od wsi