Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Czyściec leśny - Stachys sylvatica

Rodzina: jasnotowate - Lamiaceae

Czyściec leśny

Bylina wysokości do 1 m. Liście sercowate, zaostrzone, o grubo piłkowanym brzegu, obustronnie owłosione. Kwiaty ciemnokarminowe lub czerwonofioletowe.
Gatunek azotolubny, preferuje gleby świeże, charakterystyczny dla buczyn, grądów i łęgów.Kołobrzeg: Łęgi jesionowo - olszowe, grądy, buczyny w Kołobrzeskim Lesie
gm. Kołobrzeg: Rozproszony - buczyny; parki wiejskie - oddz. leśny 222 l; park w Bogucinie; park w Drzonowie
gm. Ustronie M.: Łęgi jesionowo - olszowe, grądy, buczyny w Kołobrzeskim Lesie